ذخیره سازی هولوگرافیک، از جمله تکنولوژی های جدید در حوزه ذخیره سازی اطلاعات میتوان به هولوگرافیک اشاره داشت،  همانظور که می دانید و همواره شاهد هستیم ، استفاده از هولوگرافیک بعنوان حافظه های پر ظرفیت همواره معمول است. در واقع در اینگونه از حافظه ها میتوان حجم بالایی از اطلاعات را روی یک مدیوم کوچک […]

09128571198
09128571198