ثبت هولوگرام با جلوه‌ی رنگین کمان Rainbow   هولوگرام رنگین کمانی  هولوگرام انتقالی می باشد که با نور سفید (دارای طیف کامل رنگ های رنگین کمان) به آن تابیده می شود و تصویری روشن، تیز (شارپ) را بازسازی می کند. بازسازی تصویر هنگام مشاهده دارای تمام رنگ های رنگین کمان می باشد چرا که ثبت […]

09128571198
09128571198