گروه بندی هولوگرام   هولوگرام های مخصوص کارت شناسائی : هولوگرام های شفافی هستند که بر روی کارتهای شناسائی و یا سایر مدارک حاوی نشانه، امضاء و… قرار می‌گیرند که علاوه بر افزایش طول عمر کارت، از تقلب و کپی‌کردن کارت جلوگیری می‌نماید.   هولوگرام های شماره سریال دار : در این نوع هولوگرام برای […]

09128571198
09128571198