مغز و سیستم یک چاپخانه مدرن   نرم‌افزارهای  (ERP (Enterprise Resource Planning اصولاً شامل سه عامل اصلی هستند: مواد، ظرفیت تولید و زمان. یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی تولید، مواد است. اگر بخواهیم تولیدی انجام دهیم در درجه اول باید ببینیم آیا مواد مصرفی لازم را در اختیار داریم و قابل تهیه است یا خیر. […]

چاپ سه بعدی واقعا چاپ است   همه ما با صنعت چاپ آشنا بوده و به‌تازگی، حداقل اخباری از گسترش صنعت چاپ سه بعدی در جهان شنیده‌ایم اما شاید این سوال برای بسیاری از ما مطرح شده باشد که آیا چاپ سه‌بعدی واقعا بخشی از صنعت چاپ سنتی است یا خیر. برای پاسخ به این […]

تشکیل اتاق فکر صنعت چاپ   اسکندر خمسه‌پور، عضو هیات‌مدیره انجمن پیشکسوتان صنعت چاپ درباره صنعت چاپ و جایگاه آن در کشور اظهار کرد: صنعت چاپ امروز به یک واحد صنفی ختم نمی‌شود زیرا صنایع بسیاری به چاپ وابسته هستند و سطح کار نسبت به گذشته تغییر کرده است. در حال حاضر توصیف وضعیت صنعت […]

بررسی سیستم چاپی افست خشک برای اسناد و مدارک امنیتی سیستم افست با استفاده از یک پلیت مسطح به عنوان کلیشه و به صورت غیرمستقیم انجام می شود. پلیت طبق طرح، مرکب را از زنجیره ای از نوردهای مرکب، به صورت انتخابی می گیرد و به سیلندر بلانکت منتقل می کند. سطح چاپی در گذر […]

09128571198
09128571198