بهای کم برای ارمغانی بزرگ در صنعت هولوگرام   به رغم این حقیقت که نویزهای هولوگرامی در صورت وجود، سبب از بین رفتن توانایی های ژئو۶۰۰ برای حس کردن امواج گرانشی می شوند، دانزمن خوشبین است. «حتی اگر حساسیت ژئو۶۰۰ در یک بازه فرکانسی کم شود، این بهایی خواهد بود که ما با خوشحالی آن […]

09128571198
09128571198