هولوگرام و گوش ، پل نوژیه فرانسوی فردیست که طی سال ۱۹۵۷ به این اکشاف دست یافت که از به هم وصل کردن نقاط مستعد طب سوزنی در گوش، تصویری مشابه یک انسان به دست می آید. پل نوژیه فرانسوی از جمله پزشکان در زمینه طب سوزنی می باشد. دکتر تری اولسون، روان زیست شناس […]

09128571198
09128571198