جعل‌کنندگان بسته‌بندی‌ها را ناکام کنید   طراحی، اولین مرحله فرآیند تولید یک سند امنیتی است که برای داشتن یک طرح امن نیاز به نرم‌افزارهای خاص طراحی امنیتی می‌باشد تا بتوان در آن المان‌های امنیتی لازم را به صورتی زیبا و ساده که خارج از حوصله طراح نباشد ایجاد نمود. نرم‌افزارهای طراحی امنیتی همان نرم‌افزارهای طراحی […]

ررسی ویژگی آیتم های امنیتی نیمه پنهان – semi covert . بعد از آیتم های امنیتی آشکار، سطح دوم ارزیابی اسناد و مدارک، آیتم های نیمه پنهان (Semi-Covert Security features) هستند که برای تشخیص آن احتیاح به اندکی دانش دارد و یا کنترل آن ها وابسته به ابزار های ساده و در دسترس است. این […]

بررسی و معرفی آیتم های امنیتی آشکار . . اولین و ابتدایی ترین سطح امنیتی هر سند می باشد که کاملا برای عموم مردم قابل درک است . این ویژگی از طریق لمس کردن و دیدن تشخیص داده می شود. علت استفاده از این سطح امنیتی، ارزیابی عمومی و ساده یک سند برای مردم می […]

معرفی روش‌های ایجاد امنیت توسط طراحی امنیتی و تکنیک‌های آن در اسناد و مدارک   گرافیک یک سند چه از لحاظ بصری و چه از نظر امنیتی، در این مرحله ایجاد می شود. طراحی ها به گونه ای هستند که بازتولید غیرممکن و پیچیده ای دارند و یا این که در صورت کپی یا اسکن، […]

09128571198
09128571198