الزام عرضه موبایل‌ هولوگرام   به گفته رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه در کنار طرح شبنم که نشان دهنده اصالت گوشی است، شرکت‌های رسمی محصولات خود را باید با هولوگرام‌ عرضه کنند.   الزام عرضه موبایل‌ هولوگرام “مهدی عبقری” با اشاره به تاثیر شبنم در افزایش سهم گوشی‌های اصلی و رسمی […]

09128571198
09128571198