لیبل حرارتی، همانطور که می دانید شباهت لیبل های کاغذی و لیبل های حرارتی با یکدیگر بسیار زیاد می باشد، اما با این وجود میتوان گفت که فرق و یا تفاوت هایی هم بین آن دو وجود دارد که همین موارد باعث تشخیص آن دو از یکدیگر خواهد شد . لیبل های حرارتی چند نوع […]

09128571198
09128571198