لیبل Tywac Label ، همانطور که در جریان هستید در صنایع خودرو سازی استفاده از این نوع لیبل ها نیز بسیار رواج دارد . اما جنس اینگونه لیبل نیز از الیاف پارچه های بسیار فشرده می باشد و از جمله کاربرد آن هم نیز میتوان به استفاده در درخت سیم اشاره داشت که با توجه […]

09128571198
09128571198