تکنولوژی نانو و کاربرد آن در اسکناس ضدجعل   نانو همیشه حتی در طبیعت و تکنولوژی در اطراف ماست. اثرات مقیاس نانو را میتوان در اجزا طبیعت از جمله خواص فوق العاده آب گریز (ضدآب) برخی از برگ ها و نمایش رنگین کمانی برخی از پروانه ها، حشرات و پرندگان مشاهده نمود. دانشمندان و مهندسان […]

تکنولوژی‌ها و کاربردهای نوظهور در چاپ   آخرین مطالعات PRIMIR در مورد “کاربردها و تکنولوژی های نوظهور چاپ” یک گزارش مهیج از کاربردها و تکنولوژی های جدید و کاربری این تکنولوژی های نوین برای عرضه کنندگان صنعت چاپ و چاپگر ارائه کرده است . این تحقیقات که توسط  PIVOTAL RESOURCESانجام شده است ، تجهیزات الکترونیک و نمایشگر های چاپ […]

09128571198
09128571198