هولوگرافی Lensless Fourier ، همانطور که می دانید به Lensless Fourier در واقع همان هولوگرافی فوریر بدون لنز نیز گفته میشود. در هولوگرافی فوریر بدون لنز چیدمانی متفاوت از روش ثبت فوریر ارائه خواهند داد که با این حال می تواند تصویری با ویژگی یکسان هولوگرام‌های فوریر تولید کند. اما چه تفاوتی را در این […]

09128571198
09128571198