نحوه تبدیل اطلاعات مدل سه بعدی به اطلاعات دیجیتال هولوگرافیک   برای ثبت تصویر هولوگرافیک از یک مدل واقعی سه بعدی،به روش هولوگرافی دیجیتال، باید مراحلی طی شود که اطلاعات عمق سه بعدی را به فایل دیجیتال و قابل خوانش توسط کامپیوتر تبدیل کند.   پس از ثبت، باید مرحله فشرده سازی اطلاعات تصویری را […]

09128571198
09128571198