علم هولوگرافی را بشناسید ! از تکنولوژی هولوگرافی در زمینه های مختلف و علوم متعددی استفاده می شود. سیستم های هولوگرافی را می توان طبق خواست و نیاز هر علم تغییر داد تا بهترین کارایی را از آن به دست آورد. ویژگی های متعدد و منحصر به فرد هولوگرافی در ثبت سه بعدی نور، باعث […]

09128571198
09128571198