برچسب امنیتی تخریب شونده – هولوگرام مخصوص پلمپ برای پلمپ انواع بسته بندی ها (ترجیحا مقوایی) می توان از هولوگرام های تخریب شونده استفاده کرد. این نوع هولوگرام ها بسیار حساس هستند و پس از الصاق، هر گونه اقدامی برای جداسازی، لیبل هولوگرام را از بین می برد و فیلم تخریب شده آن کنده می […]

ویژگی‌ها و سطح امنیتی هولوگرام هولوگرام ها در زندگی روزمره همه جا دیده می شوند. واقعا دلیل اعتماد صنایع و سازمان های مختلف درسطوح امنیتی متفاوت چیست؟  تا کنون به کرات درباره انواع هولوگرام ها، نحوه ساخت، شکل ارائه و … مطالبی را منتشر کرده ایم. شاید لازم باشد یک جمع آوری کلی از مطالب […]

برچسب اطمینان امنیتی تخریب شونده هولوگرام – تمام تخریب شونده برای پلمپ انواع بسته بندی ها (ترجیحا مقوایی) می توان از هولوگرام های تخریب شونده استفاده کرد. این نوع هولوگرام ها بسیار حساس هستند و پس از الصاق، هر گونه اقدامی برای جداسازی، لیبل هولوگرام را از بین می برد و فیلم تخریب شده آن […]

چاپ و تولید هولوگرام های تخریب شونده و ضدجعل مخصوص پلمپ بسته بندی و انواع پاکت هولوگرام های تخریب شونده یا TAMPER EVIDENT دارای خاصیتی هستند که پس از الصاق بر روی سطح مورد نظر، در صورتی که هر گونه اقدامی جهت جداسازی لیبل امنیتی هولوگرام صورت گیرد، برچسب هولوگرام تخریب می شود و مشخص […]

ویژگی‌ها، سطح امنیتی و موارد استفاده هولوگرام   هولوگرام ها در زندگی روزمره همه جا دیده می شوند. واقعا دلیل اعتماد صنایع و سازمان های مختلف درسطوح امنیتی متفاوت چیست؟  تا کنون به کررات درباره انواع هولوگرام ها، نحوه ساخت، شکل ارائه و … مطالبی را منتشر کرده ایم. شاید لازم باشد یک جمع آوری […]

09128571198
09128571198