اولین نوارهای امنیتی پول همراه با هولوگرام   هولوگرام همان برچسب های امنیتی و فوق امنیتی، یک نشانه تصویری سه بعدی است که با تکنولوژی لیزر به صورت برچسب تولید میشود و دارای جلوه های بصری منحصر به فرد از نام یا آرم گرافیکی در لایه های مختلف میباشد. هولوگرام عبارت است از یک ساختار تقریبا مسطح تشکیل […]

09128571198
09128571198