معرفی هولوگرام چندگانه هولوگرام چندگانه به طور گسترده ای در برنامه های امروزی استفاده می شود. این نوع هولوگرام با ترکیب چند تصویر در روش هولوگرافی تولید می شود. تعداد زیادی تصویر مسطح در زوایای مختلف در روی استوانه ای که در حال چرخش است که تصاویر ۳ بعدی را تشکیل می دهد.

هولوگرام چندگانه ، از جمله هولوگرام های مورد استفاده بسیار در برنامه های امروزی می باشد . اما این هولوگرام چگونه پدید می‌آید؟ از ترکیب ‌چندین‌‌ تصویر در ساختار هولوگرافی که این تصاویر دارای زوایایی متفاوت هستند. محل قرار گیری این تصاویر روی استوانه ای در حال چرخش می باشد و همچنین روش ضبط و […]

09128571198
09128571198