اسناد امنیتی مسافرتی و مالی   کارت شناسایی/ ID Card کارت های شناسایی، کارت های هویتی هستند که توسط سازمان مزبور آن در هر کشور صادر می شوند. این کارت ها شامل عکس، اطلاعات ثبت شده و رسمی شخص (نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد، تاریخ تولد و …) و در برخی موارد اطلاعات بیومتریک شخص […]

09128571198
09128571198