بررسی انواع ویژگی های امنیتی (قسمت سوم- آیتم های پنهان) پیچیده ترین و امنیتی ترین ویژگی های هر سند را ویژگی های امنیتی پنهان (covert security features) تشکیل می دهند که فقط با ابزار های خاص و دانش مرتبط با آن احراز هویت می شوند. برخی از این ویژگی ها را فقط اشخاص خاص و […]

09128571198
09128571198