ویژگی امنیتی تاریک/روشن – Dark/Light Security   یکی از جالب ترین اختراعات ثبت شده در زمینه هولوگرافی و ابزار های متغیر نوری (OVDs) در سال گذشته، ویژگی ای است که در شرایط نوری متغیر، دارای عملکردی متفاوت است و در تغییر زاویه، تاریک و روشن می شود. این OVD شامل دو الگو است که توسط […]

09128571198
09128571198