برچسب گچی برچسب گچی نوعی برچسب امنیتی است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب افراد برای مصارف مختلف از این برچسب ها استفاده می کنند. برچسب گچی که به برچسب خرد شونده نیز معروف است از جنسی شبیه به آهک و گچ تشکیل شده است. این برچسب ها به دلیل حالت […]

برچسب گچی برچسب گچی نوعی برچسب  امنیتی است که برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برچسب گچی از جنسی شبیه به آهک و گچ تشکیل شده است که به دلیل حالت شکنندگی و خرد شوندگی که دارد جهت مصارف امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد. این برچسب ها جنس نازکی دارند و به […]

09128571198
09128571198