پزشکی و درمان با کمک پارادایم هولوگرافیک   از آنجایی‌که کل ساختار بدن یک هولوگرام می‌باشد، لذا هر واحد و اندام بدن انسان و هر مشکلی که در آن دیده می‌شود نیز می‌تواند انعکاسی از کل بدن و حتی روحیات و درونیات فرد باشد. در علم پزشکی نوین نمی‌توان بیماری را تنها توسط متخصص همان بخش […]

09128571198
09128571198