پوستر های هوشمند ، اگر مطلب قبلی را در خصوص پوستر های هوشمند در وبسایت ما مطالعه کرده باشید ، احتمالا قدری با کار اینگونه پوستر ها آشنا شده اید ، از همین رو در این مطلب خواهیم پرداخت به مبحث اعتماد به اینگونه پوستر ها. از آنجا که اطلاعات دیجیتال تگ به صورت بصری […]

پوستر های هوشمند ، به اینگونه از پوستر ها پوستر های تبلیغاتی گفته میشود که مجهز به تگ NFC می باشند . تگ های NFC میتوانند شامل اطلاعاتی همچون آدرس URL برای باز شدن یک صفحه وب و یا اطلاعات متنی شامل معرفی ویا … باشند . همانطور که می دانید جهت دریافت اطلاعات از […]

09128571198
09128571198