برچسبهای اسکرچ برچسب اسکرچ نوعی برچسب امنیتی است که از مواد خاصی تشکیل شده است و دارای ویژگی هایی است که در این مقاله به شما توضیح خواهیم داد. برچسب اسکرچ با خراشیدن با ناخن و یا وسیله دیگری به راحتی از بین می رود. یکی از مزایای بارز این برچسب ها مشخص نشده مطالب […]

برچسب اسکرچ  ( پوشش امنیتی ) چیست؟ برچسب اسکرچ – از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان و واردکنندگان در مراحل مختلف فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش فعالیت گروه های سودجو در بازار می باشد که با جعل هویت کالا صدمات بزرگ مالی، جانی به سازمانها و مصرف کنندگان وارد می کنند. یکی از بهترین […]

09128571198
09128571198