مغز و سیستم یک چاپخانه مدرن   نرم‌افزارهای  (ERP (Enterprise Resource Planning اصولاً شامل سه عامل اصلی هستند: مواد، ظرفیت تولید و زمان. یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی تولید، مواد است. اگر بخواهیم تولیدی انجام دهیم در درجه اول باید ببینیم آیا مواد مصرفی لازم را در اختیار داریم و قابل تهیه است یا خیر. […]

چاپ سه بعدی واقعا چاپ است   همه ما با صنعت چاپ آشنا بوده و به‌تازگی، حداقل اخباری از گسترش صنعت چاپ سه بعدی در جهان شنیده‌ایم اما شاید این سوال برای بسیاری از ما مطرح شده باشد که آیا چاپ سه‌بعدی واقعا بخشی از صنعت چاپ سنتی است یا خیر. برای پاسخ به این […]

09128571198
09128571198