چاپ امنیتی هولوگرام ،همانطور که می دانید در انتهای کار تولید هولوگرام، در قسمت چاپ میتوان برخی از ویژگی های هولوگرام را ایجاد نمود . از جمله راه های امنیتی مناسب در اسناد و مدارک را میتوان به استفاده از مقوا و کاغذ امنیتی اشاره کرد. بر اساس خبری که اخیرا منتشر شده است، واترمارک، […]

09128571198
09128571198