برچسب لایه شونده برچسب  لایه شونده نوعی برچسب امنیتی است که برای حفظ امنیت کالا استفاده می شود.این برچسب ها یک روکش کاغذی دارند که اگر از سطح کالا جدا شود به صورت لایه لایه در می آید و بدین ترتیب امکان جداسازی از کالا وجود ندارد. به این  برچسب ها، برچسب های گچی یا […]

09128571198
09128571198