برچسب امنیتی تگ لیبل ، از جمله برچسب هایی می باشد که به جهت جلوگیری از سرقت و معمولا در انبار ها و فروشگاه ها بکار برده میشود . در ساخت برچسب تگ لیبل از مدار مغناطیسی استفاده شده است که از بیرون بردن قاچاقی کالا از انبار و یا سرقت نیز میتواند جلوگیری کند. […]

کاربرد برچسب های امنیتی برچسب های امنیتی نوعی از برچسب می باشند که جهت افزایش امنیت کالا بکار برده می شوند و امروزه خیلی از افراد از این برچسب ها استفاده می کنند. هر یک از تولید کنندگان به جهت ضمانت کالای تولید شده توسط خود، با استفاده از برچسب و لیبل امنیتی مسیر های ورودی […]

09128571198
09128571198