کد های امنیتی دو بعدی ، کد های دو بعدی از جمله جدید ترین کد ها هستند که میتوان گفت نقاط ضعف بارکد ها را پوشش میدهند . اما از مهمترین ویژگی های آن میتوان به افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعاتی آن اشاره کرد. این نوع کد ها فضای کم تری به نسبت بارکد اشغال […]

برسی بارکد های یک بعدی ،  یکی از ساده ترین سیستم های ذخیره سازی اطلاعات را میتوان بارکد نامید ، بار کد ها همانطور که می دانید از طریق ماشین ها و اسکنر های اپتیکی، قابل خواندن هستند. استفاده از بارکد هم از نظر هزینه بسیار به صرفه می باشد و هم استفاده از آنها […]

09128571198
09128571198