همانطور که می دانید هولوگرام ها وظایفی مشخص دارند ، از آنجایی که هولوگرام های جعلی هم در بازار موجود هست پس باید کمی اطلاعات در زمینه هولوگرام و چگونگی تشخیص هولوگرام اصل یا جعلی از یکدیگر بدست آورید تا بتوانید آن دو را از یکدیگر تشخیص دهید . یک هولوگرام جعلی ممکن است برچسب […]

09128571198
09128571198