مراتب تولید اسکناس   کاغذ های اسکناس: کاغذ های خاص هستند که از الیاف کوتاه و ظریف پنبه تولید می شود. فراوری پنبه به صورت خاص می تواند ساختار الیاف را به گونه ای تنظیم کند که مقاومت و ماندگاری آن را در حد بالایی افزایش دهد. پس از آن، الیاف با مواد پرکننده (Filling Material)، […]

09128571198
09128571198