تکنولوژی برتر هولوگرام و ایجاد ویژگی فوق امنیتی پنهان و قابل رهگیری میکرو هولوگرام ها ویژگی فوق امنیتی و پنهان روی سند ایجاد می کنند. این ذرات هولوگرافیک می توانند تا کوچکی ۱۰۰ میکرون نیز باشند و توسط تکنولوژی E-Beam  تولید می شوند. به علت ریز بودن، این هولوگرام ها را می توان به صورت […]

09128571198
09128571198