فویل استمپ ( Foil Stamp ) : استفاده از فویل ها با رنگهای متفاوت طلایی -مسی -نقره ای – صدفی – رنگین کمانی -طرح چوب و ….. در دو سیستم متفاوت حرارتی امکان به وجود آوردن تکنیک جدیدی در تولید را به وجود آورده است . تفاوت در نحوه الصاق: سرد (Cold Foil Stamping)گرم (Hot […]

بررسی سیستم‌های مختلف طلاکوب Foil Stamp قبل از هر چیزی باید در نظر داشت که اصطلاح طلاکوب به این خاطر به فویل استمپ تلقی می شود که در گذشته از ورق طلا برای این منظور استفاده می شده است ولی امروزه از انواع فویل های متالایز یا پیگمنتی در این تکنیک استفاده می شود که […]

09128571198
09128571198