ارائه محصولی جدید کینگرام در زمینه سازه های اپتیکی   شرکت KURZ که سری محصولات پیشروی امنیتی را با نام تجاری KINEGRAM سال هاست تولید می کند، محصول جدیدی را عرضه کرده است که مناسب اسناد بانکی است. این محصول با نام KINEGRAM VOLUME ارائه شده است که دو رنگ را روی یک نوار فویل […]

09128571198
09128571198