برچسب هولوگرام شفاف در صورتیکه نیازمند پوشش اطلاعات توسط هولوگرام باشید به گونه ای که اطلاعات مندرج در زیر هولوگرام نیز قابل رویت باشد، استفاده از برچسب هولوگرام شفاف پیشنهاد میگردد. این برچسب ضمن دارا بودن تمامی ویژگیهای امنیتی میتواند بصورت شفاف یا نیمه شفاف استفاده شود. ضمنا نوع چاپ گرم (Hot stamp) آن به […]

09128571198
09128571198