با توجه به آمار های مسمومیت های غذایی که در میان مردم آمریکا مورد برسی قرار گرفته است، در هر سال از هر شش نفر یک نفر دچار مسمومیت غذایی میشود که معمولا از میان زنان باردار و یا افرادی که دارای بیماری مزمن می باشند . اما در راستای کاهش اینگونه مسمومیت ها شرکت CTI اقدام به ساخت جوهر هوشمند کرد! اما جوهر هوشمند به چه گونه است؟ با تغییر رنگ ،نامناسب بودن غذا را هشدار میدهد.یکی دیگر از مزایای این جوهر این است که به مصرف کننده اعلام می کند تا غذا را در جای مناسب قرار دهد تا موجب فساد نشود. پاتریک ادسون رئیس بازاریابی CTI می گوید: شرکت های تولید کننده مواد غذایی هنوز نسبت به قرار گرفتن و چاپ این جوهر بر روی بسته بندی تردید دارند که آیا با قرار گرفتن این برچسب ها مسمومیت هنوز وجود دارد یا نه؟ وی در ادامه افزود: راه حل اسان است.محصول ما فقط به مصرف کننده اعلام می کند بسته بندی در جای نامناسب قرار گرفته و با تغییر رنگ اعلام می کند بسته بندی باید سریع به یخچال منتقل شود تا دچار فساد نشود.هنگامی که درجه حرارت مناسب است این جوهر به اصطلاح خاموش است و تغییر رنگ نمی دهد. وزرات بازرسی و ایمنی مواد غذایی وکشاورزی توصیه می کند هرگونه مواد غذایی که به مدت ۲ ساعت در زمان بالاتر از ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شود نباید مصرف شود.  شرکت CTI از سال ۱۹۹۳ تاسیس شده و تولید کننده هشدار دهند های حسی و شیمیایی می باشد و ابداع کننده روش های جدید برای تشخیص باکتری و درمان سرطان است. طبق اظهارات این شرکت از این جوهر میتوان روی قوطی ها، کارتن ها، کاغذ ها و… نیز استفاده و چاپ کرد .