استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک در موزه آینده

 

موزه آینده در دبی امارات احداث خواهد شد. هدف این موزه که ارائه ای از چشم انداز آینده شهر های مدرن و چالش های آن می باشد که بتواند در آینده، مرکزی برای تجمع مخترعان و پژوهشگران باشد.

طراحی بی نظیر این موزه به اتمام رسیده است که نمایی تمام استیل دارد و در سال ۲۰۱۷ آغاز به کار خواهد کرد. ویدئو ها و ماکت هایی که از این موزه فوق العاده منتشر شده است، حاکی از استفاده موزه آینده، از عناصر هولوگرافیک سه بعدی می باشد. چه برای ارائه و نمایش، و چه برای تعامل با کاربر از تکنولوژی هولوگرافیک پروجکشن استفاده شده است.

هولوگرافیک هولوگرافیک