امنیت کارت ها با استفاده از هولوگرام شفاف، در جهت افزایش امنیت روی کارت های شناسایی و همچنین کارت های دیگر به مانند بانکی و … ، هولوگرام های شفاف، که از آنها روی کارت های پی وی سی استفاده میشود، بسیار مناسب است . استفاده از این نوع لمینیت باعث میشود تا اطلاعات روی کارت کاملا نمایان باشد اما اطلاعات مبنی بر امنیت کارت به هیچ وجه فاش نگردد . اما میتوان گفت استفاده از این لایه نیز میتواند در زیبا تر شدن کارت هم دخیل باشد . و از موارد امنیتی و نکات قوت آن میتوان به عدم دستکاری اطلاعات روی کارت توسط افراد فرصت جو اشاره داشت.