لیبل Tywac Label ، همانطور که در جریان هستید در صنایع خودرو سازی استفاده از این نوع لیبل ها نیز بسیار رواج دارد . اما جنس اینگونه لیبل نیز از الیاف پارچه های بسیار فشرده می باشد و از جمله کاربرد آن هم نیز میتوان به استفاده در درخت سیم اشاره داشت که با توجه به چسباندن دوسر آن نیز به قدری مقاومت خواهد داشت که هیچ زمانی آنها از یکدیگر جداسازی نخواهند شد .