برچسب اموال

برچسب اموال  Asset Label

جالب است بدانید که درج شماره سریال  و حتی بارکد برروی این برچسبها  امنیت بالاتری را ایجاد خواهد کرد.

برچسب اموال

هنگام جداسازی آن از روی سطح کار برچسب بصورت تکه های بسیار کوچک پاره می شود و در صورتی که ۲۴ ساعت از نصب برچسب گذشته باشد جداسازی آن بسیار مشکل بوده و کاملا مخدوش خواهد شد.

دیگر کاربردهای برچسب اموال یا برچسب خردشونده Asset Label:

 

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

نظرات خود را در فراگرصنعت با ما در میان بگذارید.