برچسب تگ لیبل ، همانطور که می دانید از برچسب های امنیتی تگ لیبل یا همان برچسب Tag Label در واقع در محیط های فروشگاه ها و یا انبار ها استفاده میشود ، می دانید چرا بیشتر از این برچسب در اینگونه محیط ها استفاده میشود ؟ ساده است ، فقط بعلت مغناطیسی بودنش می باشد که باعث جلوگیری از بیرون رفتن کالا ها بصورت غیر مجاز خواهد شد . اما توجه داشته باشید که در اینصورت باید در جلوی درب های خروجی نیز دزدگیر نصب شده باشد .