هولوگرام تخریب شونده ، در این نوع از هولوگرام ها نوعی زیر لایه در آنها وجود دارد که در صورتیکه مصرف کننده اقدام به جداسازی لیبل کند ، لایه فویل در این نوع هولوگرام خراب میشود (البته نحوه تخریب را میتوان گفت بسته به نوع فویل دارد) و اثر آن نیز در مکان مذکور باقی خواهد ماند ، اما نوع فویل مصرفی ممکن است با توجه به سفارش مشتری به دو نوع نوشتاری یا الگویی باشد . در زیر نمونه هایی از هولوگرام های تخریب شوند را شاهد خواهیم بود.

hologram-takhrib

هولوگرام تخریب شونده