ویژگی‌های امنیتی کارت‌های شناسایی هوشمند

 

هولوگرام خود یک آیتم امنیتی است که دارای ویژگی های مختص به خود می باشد که در بحث های پیشین، به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

هولوگرام روی کارت های شناسایی را می توان به صورت  هولوگرام های معمولی به صورت قطعه و یا حتی نواری در عرض یا طول کارت به کار برد. ولی بهترین گزینه برای امنیت کارت های شناسایی، استفاده از  هولوگرام شفاف سرتاسر کارت است که توسط دستگاه، روی کارت لمینیت می شود.

 

  • پس زمینه های امنیتی

استفاده از الگو های خاص و دقیق مثل گیلوش ها، طرح های سفارشی می تواند امکان تحریف را به شدت کاهش می دهد. می توان برای چاپ این الگو ها و خطوط ظریف و دقیق از چاپ رنگین کمانی نیز استفاده کرد که نه تنها از نظر طرح، بلکه از لحاظ رنگی امنیت تضمین شود. عکس پرتره شناسایی فرد نیز در این زمینه ادغام و یک پارچه می شود. که ترکیبی یک دست را در زمینه کارت ارائه می دهد.

 

  • ساختار سطحی

اجرای طرح های تزئینی و دکوراتیو و نمادین به عنوان گرافیک کارت، چاپ های میکرونی که شامل حروف و متون و نقوش بسیار ریز هستند، از جمله طرح های سطحی کارت ها هستند.

 

  • مرکب های امنیتی

برای چاپ اطلاعات می توان از مرکب های گوناگون امنیتی با ویژگی های خاص استفاده کرد. رایج ترین این مرکب ها برای کارت های شناسایی، مرکب های UV و IR و حساس به حرارت هستند که در بحث های پیشین به آن ها نیز پرداخته شده است.

 

  • ساختار قابل لمس

برخی از اطلاعات می توانندبه صورت برجسته (Embossed) روی کارت اجرا شوند و یا این که توسط لیزر روی متریال کارت حکاکی شوند که در هر دو حالت می توان توسط لمس کردن آن ها را تشخیص داد. از طرفی تحریف و دستکاری اطلاعات را کاهش می دهند و تایید و احراز هویت به صورت بصری و لمسی را بسیار آسان می کنند.

 

  • حکاکی لیزری چندتایی (Multiple)

حکاکی لیزر روی کارت در واقع، اطلاعات را روی متریال کارت می سوزاند و اطلاعات را به صورت دائم ثبت می کند. اطلاعات لیزری را می توان در یک ناحیه در زوایای مختلف روی کارت ثبت کرد تا با چرخش کارت، اطلاعات آن زاویه نمایان شوند. در این حالت امکان تحریف به شدت کاهش می یابد چرا که در صورت دستکاری هر بخش، در زاویه دیگر، اطلاعات تخریب خواهد شد. این اطلاعات می توانند تاریخ، امضا، عکس، شماره سریال و یا هر اطلاعات متغیر دیگری باشد.

 

  • بارکد ها

استفاده از بارکد های یک بعدی و بیش تر دو بعدی امری بسیار طبیعی است، چرا که علاوه بر قابلیت رمزگذاری مقدار بالایی داده و اطلاعات، قابلیت خوانش آسان توسط قرائت گر های مخصوص و حتی اپلیکیشن های موبایل های هوشمند را دارند.

 

  • استفاده از میکروپروسسور و یا حافظه

این قطعات دیجیتال که درون بخشی از کارت قرار می گیرند می توانند بخش هوشمند کارت را پشتیبانی می کنند. که مفصلا به آن پرداخته  شده است.