برچسبهای صنعتی به برچسبهایی گفته می شود که کاربر انتظار عملکردی ویژه را از برچسب داشته باشد به عنوان مثال چسبندگی متفاوت ( کم یا زیاد ) – مقاومت در برابر دما – سختی برچسب – انعطاف پذیری – مقاوت در برابر حلالها ومایعات شیمیایی و یا هر ویژگی خاصی که کاربر به آن نیاز داشته باشد. به طور کلی برچسبهای صنعتی کاغذی نبوده و بسته به نوع استفاده از مواردی مانند – پلی کربنات –آلومینیم – طلق و …تولید میشوندکه هر کدام موارد      PET-PVC ویژگی خاصی را در بر میگیرند. به عنوان مثال برای مواردی که سطح زیرگرم میشود از برچسبهای مقاوم دربرابر گرمای سطحی استفاده میشود(ماننددرب رادیاتورماشین یا انواع مشعل یا کوره و….)   انواع برچسب های صنعتی : 6 برچسب های شیشه ای        7   برچسب های متالایز            8   برچسب های P.V.C