فویل استمپ ( Foil Stamp ) : استفاده از فویل ها با رنگهای متفاوت طلایی -مسی -نقره ای – صدفی – رنگین کمانی -طرح چوب و ….. در دو سیستم متفاوت حرارتی امکان به وجود آوردن تکنیک جدیدی در تولید را به وجود آورده است .

تفاوت در نحوه الصاق:

سرد (Cold Foil Stamping)
گرم (Hot Foil Stamping)
انتخاب هر کدام از سیستم ها بستگی به نیاز مشتری دارد. و باید با توجه به اولویت های مورد نظر، ساختار و نحوه الصاق آن را انتخاب کرد. این اولویت بندی می تواند بین کیفیت، سرعت، صرفه اقتصادی و عوامل این چنینی صورت گیرد.