بررسی امنیت کدهای MICR   MICR مخفف Magnetic Ink Character Recognition است و به کد ها و شماره سریال هایی ارجاع دارد که در پایین چک ها و اسناد بانکی استفاده می شود که ماشین-خوان (Machine Readable) هستند و قابلیت پیگیری و رهگیری دارند.  این کد ها که در اطلاعات متغیر دسته بندی می شوند، […]

09128571198
09128571198