رهگیری محصول با هولوگرام کد دو بعدی و شماره سریال کدهای دو بعدی در هولوگرام ، نسل جدید کد ها هستند که نقاط ضعف بارکد ها را پوشش می دهند که مهم ترین آن افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعاتی آن است. این نوع کد ها فضای کم تری به نسبت بارکد اشغال می کند و […]

شماره سریال هولوگرام چیست  برای بالا بردن امنیت و ایجاد قابلیت رهگیری و پیگیری هولوگرام ها، می توان از کد های دو بعدی به صورت چاپی روی لیبل ها استفاده کرد. کد های دو بعدی می توانند میزان اطلاعات قابل قبولی را ذخیره سازی کنند . یکپارچگی سیستم های دیجیتال با هولوگرام و افزودن قابلیت رهگیری و پیگیری توسط […]

بررسی امنیت کدهای MICR   MICR مخفف Magnetic Ink Character Recognition است و به کد ها و شماره سریال هایی ارجاع دارد که در پایین چک ها و اسناد بانکی استفاده می شود که ماشین-خوان (Machine Readable) هستند و قابلیت پیگیری و رهگیری دارند.  این کد ها که در اطلاعات متغیر دسته بندی می شوند، […]

09128571198
09128571198