معرفی و ذکر مزایای ماشین‌های چاپ امنیتی ترکیبی   چاپ امنیتی دارای ویژگی های است که به طور خاص انجام می شود. از مهم ترین ویژگی های ماشین های امنیتی، کیفیت و رزولوشن بسیار بالا است که نمونه چاپی آن، با دستگاه های عمومی و در دسترس، قابل بازتولید، اسکن و یا کپی نباشد. برای […]

تکنیک های چاپ امنیتی ، همانطور که می دانید چاپ افست توانایی اعمال جزئیاتی دقیق روی سند را دارد، آن هم تنها بعلت غیر مستقیم بودن آن می باشد . اما همانطور که می دانید در این خصوص بعلت مسطح بودن، مرکب زیادی را نمی توان جابه جا کرد. بعنوان مثال برای مرکب ترموکرومیک که […]

09128571198
09128571198