قابلیت انطباق هولوگرام‌های امنیتی با خواست و نیاز مشتری   قابل انطباق با سند یا محصول شاید از مهم ترین ویژگی هایی که هولوگرام را از سایر المان های امنیتی جدا کرده است، گیرایی بصری و قابل انطباق بودن آن است. هولوگرام های امنیتی وابسته به یک برش، یک رنگ، یک سطح، یک طرح خاص […]

09128571198
09128571198