بررسی انواع روش‌های ایجاد آنتن‌های RFID   آنتن مهم ترین قسمت یک لیبل RFID می باشد و ماهیت یک لیبل فرکانس رادیویی وابسته به آنتن آن است و نحوه عملکرد آن (فعال/غیرفعال) بودن آن را تعیین می کند. آنتن ها را می توان به دو صورت روی لیبل اعمال کرد: حکاکی شیمیایی مسی (Copper Etching) و یا قرار […]

09128571198
09128571198